Foto
30Jan

QƏRB UNİVERSİTETİ TAM ORTA MƏKTƏB HAZIRLIQ, 1-Cİ VƏ 2-Cİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİ DANIŞIQ İNGİLİS DİLİ UŞAQ KLUBUNA DƏVƏT EDİR!