HAQQIMIZDA

Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil müəssisələrindən biri olan Qərb Universiteti tam orta məktəb 2003-2004-cü tədris ilində fəaliyyətə başlayıb.

Məktəbdə tam orta təhsillə yanaşı xarici dillərin, iqtisadi və hüquq fənlərinin dərindən, müasir elmi-metodik tədris üsulları əsasında öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Təlim prosesində əsas xarici dil kimi fransız, alman dillərinə xüsusi yer verilir.

Təlimin ardıcıllığı, fasiləsizliyi və səmərəliliyinin təmin olunması üçün şagirdlərin sağlamlığına və qida rejiminə daim nəzarət olunur. 

Məktəb nəqliyyatı şagirdləri hər gün dərsə vaxtında aparıb-gətirməklə yanaşı müntəzəm olaraq onların respublikamızın səfalı yerlərinə ekskursiyalarını da təmin edir.

Məktəb beynəlxalq standartlara və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tam orta təhsil proqramının tələblərinə cavab verən, Azərbaycanın və xarici ölkələrin universitetlərinə qəbul olunmaq üçün imkan yaradan orta təhsil verir. 

Qərb Universiteti tam orta məktəbin verdiyi attestat şagirdlərin böyük həyata ilk vəsiqəsi və gələcək karyeralarının təməli olacaqdır.